Federaţia

Federația Națională de Pescuit Sportiv și Amatoristic din Pepublica Moldova a fost înregistrată de Ministerul Justiției RM sub nr.3869 în data de 08.05.2007, este o organizație autonomă, necomercială, non-profit, constituită în baza liberului consimțământ în forma organizator-juridică de Asociație Obștească. Membrii – fondatori sunt cluburile de pescuit din Republica Moldova.

Scopurile Asociației sunt propagarea modului activ și sănătos de viață și folosirea rațională a timpului liber, dezvoltarea și promovarea pescuitului sportiv și amatiresc în apele dulci, protecția mediului ambient, organizarea conpetițiilor la nivel național, internațional, etc.

Asociația face parte și este în colaborare strânsă cu Federația Internațională de Pescuit Spotiv C.I.P.S. și F.I.P.S. cu sediul în Roma, Italia.